+3531 6313822 nationalich@chg.gov.ie

Déan iarratas

Is tionscadal leanúnach a fhobraítear i rith an ama é Fardal Náisiúnta na hÉireann maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. Tá áthas ar an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán glacadh le Léirithe Spéise ó ghnéithe oidhreacht chultúir bheo ar bhonn leanúnach lena mbreithniú.

Is féidir foirmeacha a íoslódáil anseo agus a sheoladh ar ríomhphost chuig nationalich@tcagsm.gov.ie

Má chleachtann tú gné den oidhreacht chultúir a bhfuil ionadaíocht aici cheana féin ar an bhFardal Náisiúnta agus más mian leat do thacaíocht a chur le hinscríbhinn atá ann cheana féin, molaimid teagmháil a dhéanamh leis na heagraíochtaí a liostaítear faoin ngné sin.

Bímid i gcónaí sásta ceisteanna a fhreagairt ag nationalich@tcagsm.gov.ie

 

Tugtar treoirlínte simplí sa treoir seo faoi conas Lógó/Comhortha Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann a úsáid.