Oidhreacht Bheo chun tosaigh i Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta i mbliana

National Heritage Week

Tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta – ceiliúradh bliantúil ar ár n-oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha – ar siúl faoi láthair ar fud na hÉireann, ón 12ú go dtí an 20ú Lúnasa.

Le téama na bliana seo, ‘Oidhreacht Bheo’, cuirtear béim ar an mheascán shaibhir chleachtas, eolais, ealaíon agus scileanna traidisiúnta, atá seachadta ó ghlúin go glúin, agus atá go fóill faoi bhláth sa lá atá inniu ann.

Tá Oidhreacht Bheo ag croílar fhéiniúlacht chultúrtha na hÉireann, le réimse imeachtaí agus gníomhachtaí ag tarlú ina dtaispeántar na traidisiúin leanúnacha a cheanglaíonn lenár bhfréamhacha muid.

I measc na bpríomhimeachtaí, tá:

  • Deis fiosrú a dhéanamh ar stair na hiománaíochta leis an Ollamh Paul Rouse ó UCD, agus é ag déanamh plé ar an spórt ionúin náisiúnta seo chomh maith le camán Shuí an Róin, a gcreidtear go bhfuil sé ar cheann de na camáin is sine i gContae Uíbh Fhailí.

 

  • Ceardaíocht mhionsonraithe na mballaí cloiche tirime i gCill Scíre, Ceanannas, Co. na Mí, áit a bhfuil Tionscadal Balla Coinneála Cloiche Tirime beagnach críochnaithe.

 

  • Deis scileanna casta gaibhneoireachta stáin a fheiceáil le gabha stáin ón Lucht Siúil, James Collins i nDún Uí Choileáin.

 

  • Plé ar ealaíontacht fhineálta Lása Luimnigh ag an imeacht “Tabhair leat do Lása féin”.

 

  • Aistear spéisiúil sa chlógrafaíocht agus dearadh ag an imeacht Strange Type & Odd Sorts, á óstáil ag an Mhúsaem Náisiúnta Cló.

 

Chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, a spéis in i dtéama na bliana seo in iúl, ag rá:

“Tugann Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta deis dúinn go léir muid féin a thumadh inár n-oidhreacht bheo. Ba cheart do gach duine an deis seo a thapú le teacht le chéile mar phobail chun na traidisiúin iontacha a théann i bhfeidhm orainn a roinnt, a fhoghlaim agus a cheiliúradh. Idir cheardaíocht thraidisiúnta agus léargais stairiúla, léiríonn imeachtaí na bliana seo inacmhainneacht agus leanúnachas ár n-oidhreachta beo.”

 

Mar pháirt de Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta – faoi stiúir na Comhairle Oidhreachta – tá Lá na bPáistí Fiáine ag tarlú ar Dé Sathairn, 19ú Lúnasa, ina ligtear do pháistí a bhfiosracht agus a bhfonn eachtraíochta a scaoileadh trí shraith imeachtaí teaghlaigh a dhéanann ceiliúradh ar an taobh amuigh, an dúlra, agus an bhithéagsúlacht. Tá sé mar aidhm ag an lá seo fíorcheangal a chothú idir an ghlúin níos óige agus an dúlra.

 

Chun deireadh a chur leis an tseachtain ar an Domhnach, le Lá Oidhreacht an Uisce tugtar aitheantas d’uisce mar pháirt lárnach dár n-oidhreacht nádúrtha. Bain triail as turais bháid, téigh ar siúlóidí abhann, freastail ar chainteanna bithéagsúlachta mara, agus spreag cruthaitheacht do pháistí le ceardlanna spéisiúla.

 

Chun raon iomlán imeachtaí agus ghníomhaíochtaí Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta a fheiceáil, tabhair cuairt ar an tsuíomh ghréasáin oifigiúil ag heritageweek.ie. Cuireann an suíomh gréasáin treoir chuimsitheach ar fáil ar na himeachtaí atá ag tarlú ar fud na hÉireann, agus is féidir scagadh a dhéanamh de réir an chontae nó an chineáil imeachta chun eispéireas a aimsiú a mbeadh suim agat ann.

 

Chomh maith, coimeádann an Roinn Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Chultúrtha Doláimhsithe, ina ndéantar catalógú ar chleachtais, ealaíona agus traidisiúin chultúrtha bheo na hÉireann a bhfuil aitheantas oifigiúil Stát faighte acu trína bheith curtha ar an Fhardal. Tá níos mó eolais ar na 38 cleachtas seo ar fáil anseo.