+3531 6313822 nationalich@chg.gov.ie

Video: ‘Gob’ fun programme as Gaeilge le Éire agus Chulainn

Gob Image

Project Organiser: Traditional Archive Channel

This fun and educational programme by Traditional Archive Channel and presented by Éire Ní Fhaoláin agus Chulainn Ó Faoláin provides a perfect opportunity for children and families to explore words as Gaeilge that are still alive in the English language throughout Ireland. English subtitles are included to allow everyone to get involved in this interesting and engaging programme. The aim of this programme is for families to engage together in our oral traditions and expressions during Heritage Week 2020 and beyond.

 

Tugann an clár spraíúil agus oideachasúil seo le Traditional Archive Channel atá curtha i láthair ag Éire Ní Fhaoláin agus Chulainn Ó Faoláin deis iontach do pháistí agus do theaghlaigh eolas a bhailiú faoi na focail Ghaeilge atá fós beo i mBéarla na hÉireann. Beidh fotheidil Bhéarla ar fáil ar an scáileán ionas go mbeidh gach éinne in ann páirt a ghlacadh sa chlár suimiúil agus tarraingteach seo. An aidhm atá leis an gclár seo ná spraoi a bheith i dteaghlaigh atá ag glacadh páirt faoi bhéaloideas agus nathanna cainte na Gaeilge i rith Sheachtain na hOidhreachta 2020 agus níos faide anonn.

For further details please visit https://www.facebook.com/traditionalarchivechannel

This project is one of a series supported by the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht to showcase elements of Ireland’s Intangible Cultural Heritage (ICH) as part of Heritage Week 2020.